Returvilkår

Alle produkter sendt fra Helseterapi As er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 7 dager etter mottakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). I forhold til at Helseterapi As’s produkter regnes “feil” eller “mangler” som løse deler, brekte/knekte komponenter eller liknende åpenbare feil på produktet.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Helseterapi As muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende én av følgende mangelbeføyelser.

  • Be om full tilbakebetaling av produktet, inkludert returfrakt
  • Be om forsendelse av tilsvarende produkt. Med forbehold om at produktet er tilgjengelig.
  • Be om et tilsvarende produkt til samme pris
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Helseterapi As, dekker ikke Helseterapi As erstatning eller kostnader for dette.